Aby stránka prezentovala

Aby stránka prezentovala

Na založení internetové stránky není třeba žádného mimořádného vzdělání a zkušeností. To zvládne často i malé dítě, jakmile se naučí obstojně číst a psát na klávesnici.
Ovšem založit si takovou internetovou stránku, kterou budou mít lidé po celém širém světě na očích, to už chce přece jenom něco víc než elementární znalosti a dovednosti. Ba dokonce to chce i pořádného fištróna.suchmaschine.jpg
Zatímco totiž založení internetové stránky ničím komplikovaným není, dostat ji tam, kde si jí uživatelé počítačů s připojením na internet všimnou, není nic jednoduchého. A už vůbec nelze doufat, že to za autora takové stránky někdo udělá.
Totiž někdo to za něj udělat může, ale ne sám od sebe. Je to třeba právě SEO Hradec Králové, kdo pomáhá těm, jejichž weby se netěší přízni internetových vyhledávačů a tedy ani široké veřejnosti, ovšem logicky ne jenom tak z vlastní vůle a altruismu.
Právě tato možnost pomoci se nabízí těm, kdo touží po tom, aby se odkaz na jejich stránku dostal ve vyhledávačích na čelné pozice, kde si ho každý hledající všimne. Tady takové internetové stránce pomohou zbavit se všeho, co na ní internetovým vyhledávačům vadí, a naopak ji zásobí poutavými texty, zpětnými odkazy a klíčovými slovy, jež dohromady působí doslova jako jeřáb, vynášející takovou stránku snad až do nadoblačných výšin.webové stránky.jpg
Stačí se obrátit na působiště zmíněných specialistů v Hradci Králové nebo vše zařídit klidně i prostřednictvím internetu a i s tou zdánlivě nejbeznadějnější stránkou se mohou začít dít učiněné divy. Díky profesionální optimalizaci webu, jež je právě tím, v čem bývá zakopán pes. V přeneseném smyslu slova, pochopitelně.
Nemusí to stát ani moře peněz a úspěch se dostaví. Úspěch, v jaký by jinak nebylo možno doufat, ani kdyby se člověk modlil za spásu své stránky ke všem bohům, jací ho jenom napadnou.
Protože zázraky tady nedělá žádné božstvo. Zázraky tu dělá jenom a pouze SEO. Nikdo jiný.

Dvanáct let vlády temnoty nad Německem

Dvanáct let vlády temnoty nad Německem

Tvrzení, že žádný, po druhé světové válce narozený německý autor se výrazněji a snad i seriózněji nezabýval dějinami hitlerovského Německa, zní možná trochu nadsazeně, nicméně lze ho jednoznačně opřít o vynikající práce tohoto publicisty, historika a politologa. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných autorů jeho psané publikační činnosti předcházela televizní tvorba, profesor Knopp byl dlouholetým vedoucím redakce současných dějin, kterou vytvořil v německé státní televizi ZDF v roce 1984.
polská Osvětim
Zde vznikla řada dokumentárních snímků, z nichž mnohé získaly na národní i mezinárodní scéně významná ocenění, mezi nimi i Zlatého lva nebo Emmy. Zkušenosti s televizní tvorbou se v nejlepším slova smyslu promítly a obohatily jeho tvorbu knižní, jeho psané dílo plyne před očima čtenáře jako film, který má výborně postavenou dějovou linku, využívá v maximální možné míře efektních, nikoli však podbízivých, prvoplánových nebo bulvárních detailů a poskytuje věrný a pravdivý obraz své doby, lidí v ní žijících, od nejvýše postavené kasty všemocných pohlavárů říše, přes částečně zastrašenou, částečně sympatizující mlčící většinu, po miliony nesvéprávných otroků živořících neustále na hranici holé existence a smrti. Právě pro dnešek a budoucnost, kdy pamětníků stále více ubývá a ubývat bude, je důležitá uvěřitelnost Knoppova díla.

Pro představu o rozsáhlosti tvorby, a konkrétního tematického zaměření je vhodné uvést některé názvy publikací, které jsou dostupné i v češtině a hovoří samy za sebe. Uchopení moci, Sen o světové říši, Wehrmacht, SS – výstraha dějin, Zajatci, Holocaust, Hitlerovi manažeři, Hitlerova mládež, Hitlerovi stoupenci, Atentáty na Hitlera, Stalingrad – peklo na Volze, Hrabě von Stauffenberg –  pravdivý příběh, Göring, Exodus – osud vyhnanců, Hitler – pět tváří jeho osobnosti.
dachau muzeum

Publikaci, která se věnuje posledním okamžikům „tisícileté“ říše, autor nazval Osvobození. Pro případného čtenáře, který se setkává s tvorbou profesora Knoppa poprvé, je to jasný signál, jak autor hodnotí a jak se dívá na trvání a rozpad Hitlerova panství. Tvrdá porážka v roce 1945 postihla nenávistný, rasistický, utlačovatelský režim tehdejšího Německa, jeho lid však byl stejně jako ostatní porobené národy osvobozen.