Řekni mi, co jíš

Člověk se tedy může odlišovat od většiny a zapadat do menšiny mnoha okolnostmi. Například tím
Øjak se obléká
Øjak tráví volný čas
Øjakou vyznává víru
Øco jí.

Do poslední skupiny lidí s odlišným životním názorem patří jistě vegetariáni.

Důvody, které je vedly k odmítání masa mohou být různé.
1. Etické – projevují tím svou úctu ke všemu živému. Mohou sem patřit i bojovníci za práva zvířat, protože nechtějí, aby byly zvířata vystavována utrpení.
2. Zdravotní – tato skupina lidí si své vegetariánství až tak nevybrala, ale bylo jim dáno horším zdravotním stavem anebo rekonvalescencí po operaci.
3. Náboženské – pro některá náboženství jsou určitá zvířata nečistá a pro některá jsou jiná posvátná.
4. Výchova – v tomto případě může být vegetariánství jen dočasné.

Vejce nebo slepice?

Zvláštní skupinou odpíračů masa jsou méně známí pescetariáni, kteří mohou do svého jídelníčku zahrnout pouze ryby. I oni se ale kupodivu počítají mezi vegetariány. Ale o tom by se dalo polemizovat. Copak ryby nejsou maso? Jasno v této otázce mají další skupiny lidí, kteří by na svém talíři cokoliv, co bylo někdy živé rozhodně nesnesli.

ØFrutarián – pozře pouze plody, které může získat bez sebemenšího poškození rostliny.
ØLaktovegetarián – může si pochutnávat na všech mléčných výrobcích, ale nesmí do svého jídelníčku zahrnout vejce.
ØOvovegetarián – je pravým opakem předchozího laktovegetariána.
ØVegan – je velice vyhraněná skupina. Tento člověk nesmí vlastně téměř nic. Nesmí maso, mléko, med, vejce a čištěné potraviny.
ØVitarián – tomuto strávníkovi se říká syrový vegan, protože se jeho strava skládá z potravin vegana, ale nesmí je tepelně upravit. Pouze pomocí sušičky ovoce.

Myslím, že některé jmenované životní styly už jsou tak trochu extrémy. Chápu, že může mít někdo odpor k určitým potravinám. Ale téměř ke všem?

Doporučené články