Dvanáct let vlády temnoty nad Německem

Tvrzení, že žádný, po druhé světové válce narozený německý autor se výrazněji a snad i seriózněji nezabýval dějinami hitlerovského Německa, zní možná trochu nadsazeně, nicméně lze ho jednoznačně opřít o vynikající práce tohoto publicisty, historika a politologa. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných autorů jeho psané publikační činnosti předcházela televizní tvorba, profesor Knopp byl dlouholetým vedoucím redakce současných dějin, kterou vytvořil v německé státní televizi ZDF v roce 1984.
polská Osvětim
Zde vznikla řada dokumentárních snímků, z nichž mnohé získaly na národní i mezinárodní scéně významná ocenění, mezi nimi i Zlatého lva nebo Emmy. Zkušenosti s televizní tvorbou se v nejlepším slova smyslu promítly a obohatily jeho tvorbu knižní, jeho psané dílo plyne před očima čtenáře jako film, který má výborně postavenou dějovou linku, využívá v maximální možné míře efektních, nikoli však podbízivých, prvoplánových nebo bulvárních detailů a poskytuje věrný a pravdivý obraz své doby, lidí v ní žijících, od nejvýše postavené kasty všemocných pohlavárů říše, přes částečně zastrašenou, částečně sympatizující mlčící většinu, po miliony nesvéprávných otroků živořících neustále na hranici holé existence a smrti. Právě pro dnešek a budoucnost, kdy pamětníků stále více ubývá a ubývat bude, je důležitá uvěřitelnost Knoppova díla.

Pro představu o rozsáhlosti tvorby, a konkrétního tematického zaměření je vhodné uvést některé názvy publikací, které jsou dostupné i v češtině a hovoří samy za sebe. Uchopení moci, Sen o světové říši, Wehrmacht, SS – výstraha dějin, Zajatci, Holocaust, Hitlerovi manažeři, Hitlerova mládež, Hitlerovi stoupenci, Atentáty na Hitlera, Stalingrad – peklo na Volze, Hrabě von Stauffenberg –  pravdivý příběh, Göring, Exodus – osud vyhnanců, Hitler – pět tváří jeho osobnosti.
dachau muzeum

Publikaci, která se věnuje posledním okamžikům „tisícileté“ říše, autor nazval Osvobození. Pro případného čtenáře, který se setkává s tvorbou profesora Knoppa poprvé, je to jasný signál, jak autor hodnotí a jak se dívá na trvání a rozpad Hitlerova panství. Tvrdá porážka v roce 1945 postihla nenávistný, rasistický, utlačovatelský režim tehdejšího Německa, jeho lid však byl stejně jako ostatní porobené národy osvobozen. 


Doporučené články